Nyttorealisering utbildning

Kort beskrivning

För dig som är vill veta mer om nyttorealisering och dess metoder så att du ska kunna prioritera och följa förändringsinitiativ, ta fram underlag för prioritering och uppföljning, samt kartlägga och skapa samsyn kring de arktiviteter som behövs för att nyttor ska realiseras.

Vi anordnar ett antal utbildningar inom nyttorealisering:

  • Övergripande om hur nyttorealisering används inom i ledning och styrning
  • Metoder inom nyttorealisering såsom effektkedja, nyttoanalys och nyttorealiseringsplan.
  • Vi kan hålla utbildning som är specialanpassat till behovet.

Våra utbildningar läggs upp på utbildningsportalen.

Behov/nytta

Efter en utbildning har du bättre förståelse för hur du via nyttorealiseringens metoder tar fram nyttor samt hur de kan följa upp. Du kommer ha metoder för att visa vad som krävs för att nyttor ska uppstå, det vill säga vad man även kallar effekthemtagning.

Villkor