Nyttorealisering i uppdrag

Kort beskrivning

Stöd i nyttorealisering riktar sig till dig som på något sätt ansvarar för ett förändringsinitiativ, ska genomföra ett projekt eller program eller ett annat förändringsuppdrag.

Du kan få stöd att:

· Analysera vilken insats inom nyttorealisering som behövs för att nyttan ska uppstå.

· Facilitering av workshops inom nyttorealisering för att ta fram beslutsunderlag i form av effektkedja, nyttoanalys och nyttorealiseringsplan.

· Framtagning av plan för uppföljning

Behov/nytta

Nyttan med stöd för ökad nyttorealisering inom ett uppdrag är att

· En person med kompetens inom nyttorealiseringens metoder ger dig stöd med ett strukturerat arbetssätt och genom etablerade metoder ta fram nyttor i ett projekt

· Nyttan är även att staden arbetar på ett gemensamt sätt för att i nästa steg kunna prioritera mellan olika initiativ.

Villkor