Intraservices tjänster

Nyttorealisering

Kort beskrivning

Nyttorealisering är ett strukturerat arbetssätt för att öka sannolikheten att förändringsinitiativ med digitala lösningar blir lyckade och att nyttan uppnås. Med fokus på nyttorealisering möjliggör detta förankring av mål och vision och vilken nytta som förändringsinsatsen skall bidra till. Tjänsten riktar sig till de ska arbeta med att ta fram nyttorna och hur det ska följas upp i olika initiativ. 

Behov/Nytta

Nyttorealisering är ett systematiskt arbetssätt med syfte att förverkliga de identifierade nyttor som ligger till grund för en förändringsinsats. Det omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, beskriva lösningsförslag samt att identifiera, planera, realisera och följa upp nyttan med en förändring så att vi använder stadens resurser på ett effektivt sätt.

${loading}