Förändringsledning utbildning

Kort beskrivning

Introduktionsutbildning i förändringsledning riktar sig till dig som är chef eller annan ledare. Syftet med utbildningen är att du ska få insikter om hur människor fungerar i förändringssituationer , samt några grundläggande verktyg/metoder att använda. Efter utbildningen vet du mer om vad som krävs för att en förändringsinsats ska få önskad effekt.

Behov/nytta

När chefer och andra ledare har grundläggande kunskaper om förändringsledning bidrar det till god psykosocial arbetsmiljö för dem som berörs av förändring, och till kostnadseffektiv utveckling för Göteborgs Stad som helhet.

Villkor