Förändringsledning rådgivning och metodstöd

Kort beskrivning

Att leda förändring handlar om hårda och mjuka värden samtidigt. Du behöver verktyg och metoder, men också kunskap kring de utmaningar det innebär att förflytta en människa och hennes beteende från ett tillstånd till ett annat.

Du som i ditt uppdrag ska genomföra en förändring som påverkar andra människors arbetssätt och beteenden, kan få rådgivning i förändringsledning under processens gång.

Behov/nytta

När chefer och andra ledare får stöd i förändringsledning bidrar det till god psykosocial arbetsmiljö för dem som berörs av förändring, och till kostnadseffektiv utveckling för Göteborgs Stad som helhet.

Villkor