Förändringsledning handledning

Kort beskrivning

Du som i ditt uppdrag ska genomföra en förändring som påverkar andra människors arbetssätt och beteenden, kan få handledning i förändringsledning under processens gång.

Du kan bland annat få stöd i hur du identifierar och genomför aktiviteter som bidrar till att människor accepterar förändringen och att nyttor uppnås.

Handledningen kan ske både individuellt och i grupp, och är till för att stärka dig i ditt ledarskap under förändringsprocessen.

Behov/nytta

När chefer och andra ledare får stöd i förändringsledning bidrar det till god psykosocial arbetsmiljö för dem som berörs av förändring, och till kostnadseffektiv utveckling för Göteborgs Stad som helhet.

Villkor