Intraservices tjänster

Förändringsledning

Kort beskrivning av tjänsten 

Förändringsledning innebär att förflytta människor från ett tillstånd till ett annat, från nuläge till önskat läge. Tjänsten riktar sig till chefer och andra ledare, som står inför att skapa acceptans för och etablera nya arbetssätt, nya beteenden och ny kultur.

Behov/nytta

Genom att arbeta med förändringsledning på ett systematiskt sätt, minskar implementeringstiden för utvecklingsinitiativ samtidigt som möjligheten ökar för verksamheten att nå de effekter och nyttor som är målet med initiativet. Det innebär att förändringsledning bidrar till god psykosocial arbetsmiljö för dem som berörs av förändringen och till kostnadseffektiv utveckling för Göteborgs Stad som helhet.

Tjänsteerbjudande

${loading}