Användardriven innovation utvecklingsprogram

Kort beskrivning

Innovationsspeed - Utvecklingsprogram från ax till limpa sträcker sig över cirka två månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Ert utvecklingsteam väljer ut och arbetar med en skarp utmaning i den egna verksamheten. Teamet får genom utbildningsträffar, coachning på hemmaplan och en digital verktygslåda stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från utmaning fram till en enkel prototyp.

Behov/nytta

Efter avslutad Innovationsspeed - utvecklingsprogram har ni ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations-och utvecklingsarbeten i den egna organisationen. En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot er utmaning och användargruppens behov.

Villkor

Det måste finnas en utsedd person med ledningsfunktion som stödjer teamet och har tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för uppdraget. Alla deltagare måste kunna avsätta 5 timmar i vecka under programtiden som är cirka två månader.