Användardriven innovation utbildning

Kort beskrivning

Vi erbjuder både kortare och längre utbildningar inom användardriven innovation/utveckling (tjänstedesign).

Utbildningen innehåller både teori, praktik och några kreativa övningar. Du får lära dig hur det går till när vi utvecklar service och tjänster utifrån användarnas behov.

För roller som arbetar med utveckling i sin vardag så finns även en längre grundkurs på två dagar. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra deltagare att testa metoder som är vanliga inom användardriven innovation/utveckling.

Användardriven innovation/utveckling utgår från SKR:s metodverktyg (innovationsguiden.se)

Anmälan till utbildningarna kan göras via Utbildningsportalen på stadens intranät.

Den kortare utbildningen är en introduktion på en halvdag och som vänder sig till både chefer och medarbetare.

Behov/nytta

Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

Villkor