Användardriven innovation rådgivning och metodstöd

Kort beskrivning

Vi erbjuder rådgivning och metodstöd för dig som arbetar i utvecklingsuppdrag och vill applicera metod och förhållningssätt kring användardriven innovation/utveckling. Likaså erbjuder vi rådgivning och metodstöd för dig som står i startgroparna av ett utvecklingsuppdrag och vill bolla idéer kring framkomliga vägval för att förstå och involvera användarna genom processen.

Behov/nytta

Du erhåller rådgivning och metodstöd utifrån dina förutsättningar och ditt sammanhang.

Villkor