Intraservices tjänster

Användardriven innovation

Kort beskrivning

Användardriven innovation/utveckling kan kort beskrivas som behovsdrivenutveckling. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Användardriven innovation/utveckling:

  • Handlar om ett nytt förhållningssätt där användarens behov och upplevelse står i fokus
  • ​Involverar användarna genom hela tjänsteutvecklingsproessen
  • ​Användarna ses som aktiva medskapare snarare än passiva mottagare av en service eller tjänst
  • ​​Utgår från insikter om användarna snarare än verksamhetens antaganden
  • ​Testa i liten skala och testa ofta tillsammans med de som ska använda tjänsten
  • ​Genom att lära känna användarna skapas empati och förståelse för deras vardag och livssituation
  • ​Både användare och utförare interagerar i en service eller tjänst och är därför båda viktiga att förstå för att upplevelsen ska bli bra. (En användare kan vara både medborgare, medarbetare och chef)

Behov/Nytta

För att kunna säkerställa att de tjänster och den service vi tillhandahåller upplevs som enkla och effektiva behöver vi utgå från användarnas behov.

Tjänsteerbjudanden

${loading}