Intraservices tjänster

Gemensamma specialisttjänster - metodstöd

Metodstödstjänsterna inom innovation, nyttorealisering, projektledning och förändringsledning har tagits fram för att Göteborgs Stad ska kunna bedriva ett effektivt utvecklings- och kvalitetsarbete, som skapar nytta för dem vi är till för. Bland tjänsteerbjudandena finns gemensamma processer, metodstöd i form av handledning och handböcker samt IT-stöd. Var för sig och tillsammans underlättar erbjudandena för stadens verksamheter att planera, genomföra och följa upp olika typer av förändringsinitiativ.

Verksamhetstjänster
Tjänsteområdet innehåller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.


Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}