Intraservices tjänster

 

Processer inom ekonomi och inköp

På den här sidan kan du följa arbetet med utvecklingen av stadens processer inom ekonomi och inköp.

Kundreskontra

Här kan du läsa mer om processarbetet inom kundreskontra, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Anläggning

Här kan du läsa mer om processarbetet inom anläggning, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Moms

Här kan du läsa mer om processarbetet inom moms, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Bokslut och redovisning

Här kan du läsa mer om processarbetet inom bokslut och redovisning, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Budget och prognos

Här kan du läsa mer om processarbetet inom budget och prognos, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Beställning till betalning

Här kan du läsa mer om processarbetet inom beställning till betalning, vad processgruppen arbetar med för tillfället och datum för nästa processgruppsmöte. 

Årshjul stadens gemensamma processer


Göteborgs Stads gemensamma processer inom ekonomi och inköp

Göteborgs Stad har en långsiktig målsättning om att våra gemensamma processer för ekonomi och inköp ska vara moderna, effektiva och kännetecknas av hög kvalité och säkerhet. Vi driver arbetet framåt genom att uppmuntra till förenklingar och standardiseringar av processerna för att frigöra mer tid för analys och verksamhetsstöd i staden. Stadens arbete med gemensamma processer har fokus på kommuninvånarnas bästa och strävar ständigt efter förbättringar för att bidra till medborgarnyttan.

Vad innebär gemensamma processer i staden?

Göteborgs Stads gemensamma processer utgör ett ramverk som beskriver hur vi enhetligt ska arbeta för att nå våra långsiktiga mål, realisera nyttor och uppnå tilltänkta värden. Ramverket består av processbeskrivningar, processkartor, mallar och rutiner.

Vilka är det som arbetar med processerna?

Processledare på Intraservice ansvarar för att leda, driva och samordna arbetet med stadens gemensamma processer. Utvecklingen av de gemensamma processerna sker tillsammans med stadens förvaltningar genom processgrupper, projekt, nätverk och användargrupper. Det är respektive förvaltning som ansvarar för införandet och efterlevnad av de gemensamma processerna inom sina verksamheter.

Varför ska vi arbeta i gemensamma processer?

Genom gemensamma processer höjer vi effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten i staden och finner nya utvecklade arbetssätt. Tillsammans bidrar vi till att använda skattemedlen mer effektivt, dra nytta av vår samlade kompetens och öka digitaliseringen.

Kontaktpersoner

Victor Herrera Estrada
Emma Strandberg
Josefine Mujezinovic Hanje

Processledare inom ekonomi och inköp

Sidansvarig
Mikael Westerlind

Senaste nytt

  • Nu är gemensam samarbetsyta för oss som arbetar med utveckling av våra ekonomiprocesser i staden publicerad! Gemensamma ekonomiprocesser
  • Nu är GAP-analysrapporter 2021 för våra gemensamma processer i staden publicerade. Läs rapporterna här.
  • Rapport kring stadens gemensamma processer 2021 är nu publicerad. Rapporten beskriver nuläge och inriktning för processarbetet och processutvecklingen i staden. Läs den här.
  • Under 2020 implementerades standardiserade processer inom fem processer, Kundreskontra, Anläggning, Moms, Bokslut och redovisning samt Beställning till betalning.
  • Nu är tjänsteplanerna för ekonomi och inköp 2023-2025 klara. Läs mer här.

Besök stadens processer för ekonomi och inköp

Här kan du se följande processkartor inom ekonomi och inköp:

  • Kundreskontra
  • Anläggning
  • Moms
  • Bokslut och redovisning
  • Beställning till betalning

Kommungemensamma interna tjänster

Läs underlag och mötesprotokoll ifrån processarbetet i samarbetsytan om kommungemensamma tjänster: Kommungemensamma interna tjänster - Processer


Projekt inom ekonomi och operativt inköp

Det pågår flera projekt med kopplingar till utvecklingsarbetet i våra processer inom ekonomi och operativt inköp:

Projekt inom ekonomi och operativt inköp

${loading}