Intraservices tjänster

Tjänst: Sammanställda räkenskaper

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten gör att staden kan samla alla förvaltningars och bolags redovisning till en samlad koncernredovisning enligt lagkrav. Den består av ett IT-stöd som fungerar som både rapporterings -och konsolideringsverktyg.

Behov/nytta

Tjänsten ger stöd till stadens organisationer då de ska rapportera in sitt resultat samt till den centrala ekonomifunktion då konsolidering för hela koncernen ska göras. Därför är tjänsten en obligatorisk tjänst.

Tjänsteerbjudande

Senast uppdaterat

${loading}