Stöd i redovisningsprocessen

Kort beskrivning

Stöd i redovisningsprocessen underlättar för dig som arbetar med redovisning, genom ett standardiserat IT-stöd med färdiga lösningar för bokföring, integrationer, utdata, kontoavstämningar med mera.

I stödet ingår support, dokumentation, utbildning av lokala systemförvaltare vid uppstart samt coachningsbesök på plats av centralt verksamhetsstöd (CVS).

IT-stödet för processen heter Unit4 Business World (tidigare kallat Agresso). I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och uppgradering av detta. Intraservice tar emot incidenter och driver arbetet med felavhjälpning enligt Intraservices Incident process. Förändringar hanteras på ett strukturerat och planerat sätt i enlighet med Intraservices förändringsprocess och schemalagda servicefönster.

I tjänsteerbjudandet ingår:

 • Kodsträng med sju dimensioner (utöver konto).
 • Relationer kopplade till alla koddelar.
 • Grund- och huvudbokföring.
 • Bokföringsorder med eller utan attest via en webb- eller desktopklient, Excel eller integration.

Gemensamma rapporter.

 • Uppsättning och underhåll av scheman för integrationer.
 • Årsskifteshantering och upplägg av ingående balanser.
 • Standardiserat integrationsgränssnitt mot huvudbok och dimensionsdata.
 • Datalager för huvudbokstransaktioner och dimensionsdata med färdig konfigurerad integration mot integrationsdataplattformen (IDP).

Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi med att utveckla arbetssätt och process, inklusive att följa upp hur väl processen fungerar och följs. I dialog med tjänsteägare och processgrupp tar vi fram en årlig utvecklingsplan för processen, avstämd med ekonomichefer och användargrupper. Vi sätter mål och mätetal för processen (tex volym, kvalitet, ledtider) i samråd med processgrupp och tjänsteägare. (Denna del av tjänsteerbjudandet riktar sig endast till förvaltningar, eftersom arbetet bygger på ett enhetligt arbetssätt och process.)

Behov och nytta

Stödet förenklar användarnas vardag och ger förutsättningar att följa kommunalredovisningslag och kommunallagen.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Frågor, incidenter och beställningar sker via Intraservice Servicedesk och skickas in av ett begränsat antal behöriga kontaktpersoner.
Intraservice tillgänglighet för support är enligt tjänstenivåavtalet (SLA).

 • Organisationen som utnyttjar tjänsteerbjudandet har
  fortsatt lokalt ansvar för
 • underhåll av lokala koddelsvärden (ej konto och motpart)
 • rättning av felfällda huvudboksverifikationer från Excel och försystem
 • bokslutsarbete (exempelvis rapportkörningar, kontroller och avstämningar)
  support till lokala användare.


Det är inte tillåtet att registrera känsliga personuppgifter i IT-stödet.
Stöd från centrala processledare och deltagande i processgrupp gäller än så länge endast förvaltningar, eftersom detta arbete bygger på att man följer en standardiserad process. Någon sådan finns inte framtagen för bolagen.

 • Stöd för kontoavstämningar.
 • Uppsättning och underhåll av gemensamma kontoplaner, konteringsregler, verifikationstyper, verifikationsserier, periodiseringsnycklar och liknande.
 • Framtagande av gemensamma processer