Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i redovisningsprocessen

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahålls för att skapa förutsättningar att löpande sköta stadens redovisning avseende såväl intern som externredovisning.

I tjänsten ingår att tillhandahålla huvudbok. I tillägg till dessa uppgifter även övervaka systemfunktionaliteten.

Behov/nytta

Tjänsten är grundförutsättningar för att genomföra stadens redovisning och att därmed följa kommunallagen samt lagen om kommunalredovisning.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}