Momsexpertis

Kort beskrivning

Momsexpertisen ger utbildning i momsfrågor, stöd i frågor som har med moms att göra samt hjälper till med mindre utredningar.

Det finns två olika lärarledda momsutbildningar i utbildningsportalen som ges flera gånger per år och bägge omfattar 7- 8 h. En av utbildningarna är för förvaltningarna och en för bolagen och bägge ger en övergripande genomgång av reglerna för mervärdesskatt/ momsersättning.

Utöver dessa utbildningar håller momsexpertisen också verksamhets anpassade momsinformationer och nyhetsinformationer.

För att få stöd i en fråga gällande moms eller momsersättning kan man kontakta momsexpertisen per telefon (Lena Frögelius telefon 031-3678460) eller maila frågeställningen till Intraservice support.

Momsexpertisen medverkar även som sakkunnig i stadenövergripande utredningar där mervärdesskattefrågor blir aktuella samt vid besvarande av remisser inom området.

Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi med att utveckla arbetssätt och process, inklusive att följa upp hur väl processen fungerar och följs. I dialog med momsexpert, tjänsteägare och processgrupp tar vi fram en årlig utvecklingsplan för processen, avstämd med ekonomichefer och användargrupper. Vi sätter mål och mätetal för processen (tex volym, kvalitet, ledtider) i samråd med processgrupp och tjänsteägare. (Denna del av tjänsteerbjudandet riktar sig endast till förvaltningar, eftersom arbetet bygger på en enhetlig momsredovisning och process.)

Behov/nytta

Syftet med tjänsteerbjudandet är att öka kvaliteten i stadens momsredovisning samt säkerställa att staden redovisar mervärdesskatt på ett korrekt sätt.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Momsexpertisen utgörs av en person och är därför inte tillgänglig vid sjukdom eller semester.

I processgruppen ingår endast representanter från förvaltningar, inte bolag.