Hantering skatter, moms, arbetsgivaravgifter

​ Kort beskrivning

Tjänsteerbjudandet, som är obligatoriskt för alla förvaltningar, hanterar stadens samlade redovisning av arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter. Kontroll över stadens skattekonto samt ansvar för returlöner, fullmakter och betalningar till kronofogden ingår också. 

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet underlättar för ekonomiavdelningarnas medarbetare genom att säkerställa att förvaltningarnas redovisning av arbetsgivaravgifter och skatter är korrekt och följer de lagkrav som finns på området. Tjänsteerbjudandet är en del i den samlade redovisningen på central nivå och är obligatorisk för alla förvaltningar.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet hanterar endast verksamheter med samma organisationsnummer, vilket innebär att bolagen inte kan nyttja det.