Intraservices tjänster

Tjänst: Momsexpertis

Kort beskrivning av tjänsten 

Tjänsten bidrar till att öka kvaliteten i stadens redovisning och syftar till att säkerställa att staden får rätt momsersättning/redovisar rätt mervärdesskatt. Stöd ges dels i enskilda frågor, dels genom information och utbildning.

Behov/nytta

Tjänsten ger stöd till chefer och handläggare som arbetar med moms i staden.

Tjänsteerbjudande

${loading}