Socialt inkasso

Kort beskrivning

Socialt inkasso innefattar ärenden som är anknutna till socialtjänstlagen (SoL). Intraservices åtagande är att hantera obetalda avgifter för av kommunen omhändertagna barn och återbetalning av försörjningsstöd.

Vi handlägger också obetalda boendeavgifter, egenavgifter och avgifter för rådgivning.

Vi gör en bedömning av den enskildas ekonomiska förhållanden. Utifrån bedömningen fattar vi beslut om ärendet ska gå vidare till Kronofogden eller Förvaltningsrätten. Beroende på Förvaltningsrätten beslut (bifall eller avslag) kan det bli aktuellt att vi skickar ärendet till Kronofogden för utmätning.

Behov/nytta

Enskilda invånares obetalda skulder blir hanterade och reglerade, så att Göteborgs Stad får betalt för utförda tjänster och återbetalning av felaktigt utbetalda medel.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Samtliga stadsdelsförvaltningar ska sammanställa handlingar kring återkrav av försörjningsstöd och skicka dessa till Intraservice