Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i kundreskontraprocessen

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättningar för stadens kundfakturering, påminnelsehantering och socialt inkasso.

Tjänsten ska bidra till att säkerställa, följa upp och utveckla effektiva processer och IT-stöd. I tjänsten ingår även att ge stöd, utbildning och information kopplad systemstödet och processen.

Behov/nytta

Tjänsten möjliggör att staden kan fakturera sina kunder samt möjliggör bevakning av inbetalningarna.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}