Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i anläggningsredovisningsprocessen

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättningar att löpande sköta stadens redovisning avseende intern och externredovisning samt sköta redovisning av stadens anläggningstillgångar. I tjänsten ingår att tillhandahålla huvudbok.

Tjänsten ska bidra till att säkerställa, följa upp och utveckla effektiva processer och IT-stöd. Ge stöd, utbildning och information till stadens ekonomiavdelningar.

Behov/nytta

Tjänsten är grundförut­sättningar för att genomföra stadens redovisning och därmed följa kommunallag samt lagen om kommunalredovisning.

Tjänsteerbjudande

${loading}