Vem vänder jag mig till?

Den här sidan är ett stöd för att du ska veta vem som bäst hjälper dig i olika frågor, uppdelat efter processerna lev, kund och redovisning.


Frågor som avser Leverantörsreskontra

Vänd dig till leverantörsreskontra på redovisningstjänster om du har frågor om:

Leverantörsfaktura Ändring/nyupplägg av mottagarkod
Makulering av leverantörsfaktura Regestrering av nytt abonnemang
Ändring av förfallodatum på en leverantörsfaktura Moms
Behörighet i Proceedo Effektuering
Delegering i Proceedo

Vem vänder jag mig till med frågor om:

 • Konteringsfrågor vid beställning/inköp/faktura
  Din förvaltnings inköpsorganisation eller din ekonom.
 • Utbildningsbehov i Nekksus-Hypergene
  Din ekonom.
 • Utbildningsbehov i Proceedo
  Din förvaltnings inköpsorganisation.
 • Hitta rätt ramavtal
  Kontakta din förvaltnings inköpssamordnare
 • Vid ny/felaktig leveransadress i Proceedo
  Din förvaltnings inköpsorganisation.
 • Ordermatchningsfrågor och leveranskvittens
  Din förvaltnings inköpsorganisation.
 • Leasingfrågor
  Du kan antingen vänd dig till din förvaltnings leasingsamordnare, inköpsorganisation eller ekonom.
 • Adressändringar av leverantörsfakturor
  Förvaltningen kontaktar leverantören för uppdatering av fakturaadress och/eller anger korrekt GLN-nummer (elektronisk fakturaadress) gällande e-faktura.
 • E-faktura
  Mejla din fråga till support Intraservice, ange ämne Ekonomi-Lev. Ekonomiavdelningens leverantörsreskontra kommer att hantera din fråga.
 • Ej nyttjade kreditfakturor
  Mejla din fråga till support Intraservice, ange ämne Ekonomi-Lev. Ekonomiavdelningens leverantörsreskontra kommer att hantera din fråga.
 • Utlämning av allmän handling
  Kontakta ansvarig på din förvaltning.
 • Upprättande av skanningsunderlag, blankett Faktura/Leverantörsutbetalning
  Förvaltningen upprättar underlag som mejlas till support Intraservice, ange ämne Redovisningstjänster-Lev.


Frågor som avser Kundreskontra

Vänd dig till kundreskontra på redovisningstjänster om du har frågor om:

Kundfaktura Manuella utbetalningar
Intäktsredovisning Förskottsreovisning
Handkasseredovisning Behörighet i Agresso

Vem vänder jag mig till med frågor om:

 • Adressändring/avgiftsförändring från kund
  Vänd dig till handläggare på din förvaltning.

 • Utlägg/kvittofrågor
  Kontakta din inköpsorganisation på din förvaltning.


Frågor som avser Redovisning och bokslut

Vänd dig till redovisning och bokslut på redovisningstjänster om du har frågor om:

Bokslut Övriga redovisningsfrågor