Redovisningstjänster leverantörsreskontra

Hit vänder du dig om du vill ha hjälp med leverantörsfakturor, abonnemang, behörighet och delegering i Proceedo med mera.               I dokumentet Processer och Gränssnitt Leverantörsreskontra kan du läsa vilka aktiviteter Leverantörsreskontra hanterar.

Blanketter och anvisning

Ifylld blankett mejlas in av behörig beställare till:
Adress: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Ämne: RT Lev  

Abonnemang:

Proceedo behörighet:

Leverantörsfaktura:

Nekksus-Hypergene:

UBW-Agresso:

Processer och Gränssnitt Leverantörsreskontra