Redovisning och bokslut

Hit vänder du dig om du vill ha hjälp med bokslut och övriga redovisningsfrågor.

Kontakt vid bokslut

För avstämning vid bokslut och delårsbokslut kan du med följande adresser komma i direkt kontakt med de redovisningsansvariga (förvaltningarna listas i bokstavsordning):