Förvaltningsprefix

Här hittar du rätt prefix för din förvaltning när du ska skicka vanlig post till redovisningstjänster.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen N160
Förvaltningen för funktionsstöd N161
Socialförvaltningen Nordost N163
Socialförvaltningen Centrum N164
Socialförvaltningen Sydväst N165
Socialförvaltningen Hisingen N166
Förskoleförvaltningen N608
Grundskoleförvaltningen N609