Information med anledning av Covid-19 Redovisningstjänster Leverantörsreskontra


Redovisningstjänster Leverantörsreskontra handlingsplan


Redovisningstjänster Leverantörsreskontra har tagit fram en handlingsplan med anledning av rådande situation kopplat till
Covid-19. I vår handlingsplan framgår vilka aktiviteter vi prioriterar att utföra om vi står inför ett krisläge.

Varför fattas detta beslut?


För att tredje part inte ska drabbas vid ett krisläge är det viktigt att vi har en upprättad handlingsplan med en prioriteringsordning att agera utifrån. Ni som kunder ska känna er trygga att vi har tagit i beaktande att vår leverans inom vissa funktioner ska vara säkrade. Vår handlingsplan utgår ifrån samhällsnyttan och vi prioriterar våra betalflöden.

Prioriteringar (icke i ordningsföljd):

  • Effektuering
  • Leverantörsfakturor
  • Behörighetsregistrering och delegering
  • Inkassokrav och kronofogdesärende   
     

Ni kan mejla era frågor till: support.intraservice@goteborg.se
Ange ämne: Redovisningstjänster-Lev.