Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Ekonomi

De processer som tjänsteområdet ekonomi innehåller går från budget vidare till redovisning/bokföring. Därefter sker delårs- och årsbokslut. I anslutning till dessa processer genomförs också analyser kring framtiden i form av prognoser.

Verksamhetstjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

Gemensamma processer

Göteborgs stads gemensamma processer inom ekonomi och inköp utgör ett ramverk som beskriver hur vi enhetligt ska arbeta. Gemensamma processer inom ekonomi och inköp implementerades under 2020. Samtliga förvaltningar ska följa processerna från 2021.

Till processida

Redovisningstjänster

Kontakta Birgitta Andersson, chef för verksamhetsområde ekonomi och operativt inköp, eller Jenny Johnsén, tjänsteansvarig för ekonomi och inköp, om du är intresserad av att bli kund hos redovisningstjänster.

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}