Tjänsteansvariga

Varje kommungemensam intern tjänst har en ansvarig, kallad tjänsteansvarig. Rollen är ansvarig för tjänstens samtliga funktioner och att dessa tillsammans möter verksamheternas behov. Ansvaret omfattar hela tjänstens livscykel. Rollen är även ansvarig för att tjänsterna levereras inom tjänsteplan, tilldelad kostnadsbudget och enligt överenskommen kvalitet och servicenivå.

Kontakta tjänsteansvariga om du har några frågor om forumen, tjänsteområdena, synpunkter eller förslag.

HR-tjänster

Karin Sverke Westerberg
telefon: 031-367 82 05

Ekonomi och inköp

Jenny Johnsén
telefon: 031-367 82 04

IT-tjänster

Charlott Johansson
telefon: 031-367 82 56

Kommunikation

Josephine Andersson
telefon: 031-367 80 61

Kultur och fritid samt service

Ylva Bergstedt
telefon: 031-367 83 67

Utbildning

Ylva Bergstedt
telefon: 031-367 83 67

Ledning och styrning

Josephine Andersson
telefon: 031-367 80 61

Vård och omsorg

Andreas Arvidsson
telefon: 031-367 81 39