Kostnader för kommungemensamma interna tjänster

Tjänsteuppföljningsrapport 2, 2021

Rapporten i sin helhet (pdf)

Bilaga 1, kostnad per tjänst (pdf)
Bilaga 2, kostnad per kund (pdf)

Tjänsteuppföljningsrapport 1, 2021

Rapporten i sin helhet (pdf)

Bilaga 1 Kostnad per tjänst (pdf)
Bilaga 2 Kostnad per kund (pdf)

Tjänsteuppföljningsrapport 2, 2020 

Rapporten i sin helhet (pdf)
Bilaga, Kostnader för vidmakthållande (pdf)

Tjänsteuppföljningsrapport 1, 2020

Rapporten i sin helhet (pdf)
Bilaga 1, kostnad per tjänst (pdf)

Tjänsteuppföljningsrapport 2, 2019

Tjänsteuppföljningsrapport 1, 2019

Årsrapport tjänsteuppföljning 2021

Rapporten i sin helhet (pdf)

Årsrapport tjänsteuppföljning 2020

Årsrapport tjänsteuppföljning 2019

Årsrapport tjänsteuppföljning 2018

Tjänsteuppföljningsrapport 2, 2018

Fakturaspecifikationer

Preliminär budget 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppbokning kostnader

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport 3 år 2018

Tjänsteuppföljningsrapport 1 år 2018