Intraservices tjänster

Om kommungemensamma interna tjänster

Intraservice ger dig som arbetar i staden flera olika tjänster som är kommungemensamma interna tjänster. Intraservices uppdrag som intern serviceleverantör för staden omfattar mer än kommungemensamma interna tjänster. Dessa övriga tjänster kallas interna tjänster.

Idag finns drygt 70 kommungemensamma interna tjänster som omfattar allt från hantering av fakturor till ledarskapsutveckling och datalagring.

En kommungemensam intern tjänst:

  1. är beslutad av stadsdirektören, på delegation av kommunstyrelsen, efter samråd med förvaltnings- och bolagsledningar
  2. levereras av Intraservice och riktar sig primärt till medarbetare och chefer i staden
  3. är till för flera verksamheter och är tydligt kommungemensam utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv.

De kommungemensamma interna tjänsterna avser att stödja såväl ledningsprocesser som kärn- och stödverksamhet. Varje kommungemensam intern tjänst har en tjänsteansvarig som är funktionellt ansvarig för hela tjänstens innehåll och kvalitet samt för dess leverans och budget. Varje område har en tjänsteplan inklusive budget som beskriver planerna för hur tjänsten ska upprätthållas och utvecklas under en treårsperiod. Se vilka tjänsteansvariga är under Tjänsteansvariga.

De kommungemensamma interna tjänsterna är indelade i tjänsteområden: HR-tjänster, IT-tjänster, Kommunikation, Kultur och fritid samt service, Ledning och styrning, Operativt inköp, Utbildning och Vård och omsorg.

Läs mer om Forum
Läs mer om Prioriterings- och beslutsprocessen
Läs mer om Definitioner av begreppet tjänst

Kommungemensamma interna tjänster

Läs mer om tjänsteplaner etc i samarbetsytan om Kommungemensamma interna tjänster.

Senast uppdaterat

${loading}