Intraservices tjänster

Intraservice

– tjänster och service för en hel stad

Intraservice har i uppdrag att leverera kommungemensamma interna tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Med en helhetssyn på stadens behov och en samlad kompetens, skapar vårt utbud av tjänster nytta för stadens verksamheter. Intraservice ser bland annat till att det finns datorer, fungerande nätverk och programvaror (IT-stöd). Vi har också ansvar för att tillhandahålla specialisttjänster som underlättar i det dagliga arbetet. Det kan bland annat handla om utbildning, grafisk design, processutveckling eller felsökning.

Med ett samlat ansvar för IT underlättas samordningen av de gemensamma interna tjänsterna och staden kan säkerställa att digitala funktioner bland annat lever upp till krav på säkerhet, tillgänglighet och service.

Alla tjänster och funktioner som finns tillgängliga för stadens medarbetare är anpassade efter lagar, regler om sekretess och krav som ställs på offentlig förvaltning.

Intraservice medverkar dessutom i projekt med syfte att utveckla och skapa funktioner för e-tjänster både internt inom staden och externt till boende, besökare och näringsliv.

Våra kunder är förvaltningarna och de kommunala bolagen.

I olika tjänsteforum finns möjlighet för representanter från förvaltningar och verksamheter att bidra med idéer och beskriva de behov som gör att utvecklingen av kommungemensamma interna tjänster drivs åt rätt håll.

Intraservices tjänster är indelade i följande områden

Ekonomi, HR-tjänster, inköp, IT-tjänster, kommunikation, kultur och fritid samt service, ledning och styrning, utbildning samt vård och omsorg.

Kommungemensamma interna tjänster

Läs mer om tjänsteplaner etc i samarbetsytan om Kommungemensamma interna tjänster.

Volymrapport Göteborgs Stad

Volymrapport för kommungemensamma IT-tjänster finner du här.

Har du synpunkter kring våra tjänster?

Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga, se Kontakta oss.

Prenumerera på Intraservices nyhetsbrev

Vill du få nyhetsbrevet Service i staden skickat till dig varje månad? Skicka e-post till service.i.staden@goteborg.se

Kommande tjänster

Läs om kommande tjänster under Projekt och program.

${loading}