Välkommen till konferens om eGO och IT-ambassadörerna

Kollegor som utbildar varandra i mobilt arbetssätt och digital kompetens. Det är vad EU-projektet eGO har arbetat med de senaste tre åren. 26 april har projektet en heldagskonferens för att berätta om sina erfarenheter och lärdomar.

Projektet eGO har arbetat under tre år för att öka den digitala kompetensen bland medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende och boendestöd i Göteborgs Stad. Projektet har arbetat genom IT-ambassadörer, som fungerat som coacher, inspiratörer och lokala utbildare för sina kollegor i verksamheterna.

I samband med att projektet avslutas bjuder de in till en heldagskonferens för att berätta om erfarenheter och lärdomar från arbetet. Konferensen hålls den 26 april kl 9-16:30 på Gårda konferens i Göteborg.

Inspiration kring förändringsarbete och digital kompetens

- På konferensen kommer IT-ambassadörer från både äldreomsorg och boendestöd att dela med sig av erfarenheter från sitt arbete i verksamheterna. Men vi har också bjudit in föreläsare som kan inspirera oss i det fortsatta förändringsarbetet och frågor kring digital kompetens, säger projektledaren Anette Eriksson.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade. Hela programmet finns i inbjudan (pdf).

- Jag hoppas att många tar chansen att komma dit och lyssna på både våra externa föreläsare och våra egna IT-ambassadörer. Med det här projektet har vi börjat bygga grunden för att stärka den digitala kompetensen i vård- och omsorgsverksamheterna men vi har mycket kvar att göra. Och jag tror att de lärdomar vi dragit hittills kan vara till stor nytta för andra, både inom Göteborgs Stad och i andra verksamheter, säger projektledaren Anette Eriksson.  

 

Här kan du anmäla dig till konferensen. Vi vill ha din anmälan senast den 19 april.

Kontakta projektledaren Anette Eriksson om du har frågor om projektet eller konferensen.