Intraservices tjänster

eGO rustar medarbetarna för digitalisering

eGO är ett EU-finansierat projekt som arbetar med att stärka medarbetarna inom vård och omsorg och rusta dem för en ökad digitalisering av verksamheterna.

Senaste nytt

Här kan du läsa de senaste nyheterna om vad som händer i projektet eGO.

IT-ambassadörerna

eGO arbetar genom IT-ambassadörer inom hemtjänst och hemsjukvård i Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer om vad IT-ambassadörerna gör.

Mobilt arbetssätt

Under 2017 får alla undersköterskor i hemtjänsten tillgång till ett mobilt arbetssätt. Läs mer om mobiler och appar på sidan Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg.

Välfärdsteknik

Under 2018 kommer IT-ambassadörerna att arbeta med välfärdsteknik i hemtjänst och hemsjukvård. Här kommer du att kunna följa deras arbete.

Presentationsmaterial

Här hittar du mer information om projektet eGO och presentationsmaterial som vi använder i projektet.

Det är EU - genom Europeiska socialfonden - som finansierar projektet eGO. Projektet pågår under tre år, fram till april 2019.

Mänskliga rättigheter

IT-ambassadörerna i hemtjänsten har ägnat flera av träffar åt att diskutera hur de arbetar med mänskliga rättigheter i sitt dagliga arbete. Utifrån innehåll och diskussioner på träffarna har projektet eGO tagit fram ett studiematerial, som IT-ambassadörer och andra medarbetare i hemtjänsten kan använda som grund för fortsatta diskussioner på arbetsplatserna.

Du kan titta på materialet digitalt på din skärm eller skriva ut det som häfte:

Studiematerial (digitalt)

Studiematerial (för utskrift)

Alla kan surfa.

Alla kan surfa är en enkel handbok, för dig som vill lära dig att använda din smarta telefon. Längst bak i materialet finns en checklista, där du själv kan kolla din kunskapsnivå.

Materialet är framtaget av Demensförbundet och Studeiförbundet Vuxenskolan.

Tänk på att det här är ett generellt material och inte speciellt anpassat till stadens mobiler för vård och omsorg. Det finns särskild regler för hur vi använder våra mobiler i Göteborgs Stad, med tanke på sekretessen.

Alla kan surfa - studiematerial

Alla kan surfa - studiehandledning

Complementary Content
${loading}