Support för mobila enheter testas i en pilot

700 nya mobiler finns nu ute i vård- och omsorgsverksamheterna i staden. Det är framför allt hemtjänsten som har börjat använda den nya mobila tjänsten från Intraservice men mobilerna finns också i några grupper inom funktionshinder. Nu arbetar Intraservice intensivt för att hitta bra rutiner för supporten av den nya tjänsten.

- Vi har ju färdiga rutiner för datorer, så det handlar egentligen mest om att få de rutinerna att omfatta även mobiler. Men sen är det ju en ny grupp av användare också, som jobbar på andra tider än vad vi är vana vid. Det gör att vi arbetar mycket med självhjälp och guider för hur man ska hantera mobilen, säger Lars Björkdahl, utvecklingsledare på Intraservice och med många års erfarenhet av support.

- Det här är ju en pilot för service och supporten här på Intraservice och det är viktigt att vi får se vad det är för problem som dyker upp. Vi försöker också vara med så mycket som möjligt när mobilerna delas ut i stadsdelarna och det är kul att se hur positiva de flesta är till den här förändringen.

Mobilen har tagits fram speciellt för att användas inom vård och omsorg. Den har ett särskilt skal som gör det möjligt att använda SITHS-kort för att logga in i verksamhetssystemen. SITHS-inloggningen garanterar att information kan hanteras säkert och gör att medarbetarna kan arbeta med till exempel dokumentation och journalhantering i sina mobiler.

Några pilotgrupper arbetar redan idag med den nya appen för planering och uppföljning (PluGo) eller med appen för Treserva. PluGo börjar införas i hela hemtjänsten direkt efter sommaren men flera grupper har valt att börja med mobilerna redan innan apparna finns tillgängliga. Det ger medarbetarna möjlighet att lära känna det nya verktyget, som förstås också ger tillgång till funktioner som mail, kalender och många användbara ”vanliga” appar.

- Det är vi glada för, säger Anna-Lena Westman, projektledare för PluGo. Vi har sett i piloterna att de medarbetare som redan är vana vid mobilerna, ofta har lättare att ta till sig vår utbildning i appen. Annars blir det väldigt mycket nytt att lära sig samtidigt och då finns det förstås en risk att resultatet blir sämre.

Läs mer om projektet Mobilt arbetssätt på projektwebbsidan.