Intraservices tjänster

Nyhetsbrevet Service i staden

Nyhetsbrevet Service i staden skickas ut från Intraservice till dig som är chef, kommunikatör, utvecklingsledare kvalitet och IT, IT-strateger,  planeringsledare och för vidare distribution till förvaltningsbrevlådor. Utgivning sker ungefär en gång i månaden. Våren 2022 utkommer service i staden 7 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj och 13 juni.

Nyhetsbrevet innehåller nyheter om:

  • pågående projekt och förstudier
  • förändringar i tjänster
  • avslutade projekt - för att visa hur det har gått, vad staden får ut av dem
  • ingående information om stora störningar
  • upphandlingar
  • nya tjänster

Nyhetsbrevet ska sprida information om den service vi (Intraservice) erbjuder till kollegorna i staden. Med nyhetsbrevet vill vi skapa uppmärksamhet, kännedom om den service vi tillsammans utvecklar och erbjuder till boende, besökare och företagare.

Vill du få nyhetsbrevet eller känner du någon som borde få det?
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta MIkael Westerlind, redaktör, Intraservice.

Tidigare nummer av Service i staden

Kontakt

Mikael Westerlind
redaktör nyhetsbrevet
Service i staden

Prenumerera på Service i staden

Vill du få nyhetsbrevet skickat till dig varje månad? Skicka e-post till service.i.staden@goteborg.se

 
Namn
E-postadress

Vår hantering av
dina uppgifter

 
Leveransformat


${loading}