Intraservices tjänster

Nyhetsbrev

Intraservice skickar ut två nyhetsbrev: Service i staden och HR i staden.

Service i staden

Nyhetsbrevet Service i staden skickas ut från Intraservice till dig som är chef, kommunikatör, utvecklingsledare kvalitet och IT, IT-strateger,  planeringsledare och för vidare distribution till förvaltningsbrevlådor. Utgivning sker en gång i månaden.

HR i staden

Utgivning sker som tidigare var fjärde vecka. HR i staden görs i samarbete med stadsledningskontoret.

Planerad utgivning hösten 2021: 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Vill du anmäla dig till sändlistan för något av nyhetsbreven? Har du frågor och synpunkter?
Kontakta: Mikael Westerlind

Service i staden

Läs det senaste numret här.

HR i staden

Senaste numret av HR i staden hittar du under Personalingången.

Kontakt

Service i staden och HR i staden
Mikael Westerlind
031-367 81 31

${loading}