IT-stöd och arbetsmiljö

Intraservice har tagit fram riskbedömningar som kan användas vid olika tidpunkter vid införande av IT-stöd. Samt en modell för att analysera önskade och oönskade effekter.

Du kan använda följande mallar vid förstudie och införande av IT-stöd i din verksamhet.

Uppdaterat 2017-09-11

IT-stöd och arbetsmiljö - Förstudierapport

Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta:

projektledare