Göteborgs Stads arbete med anledningen av kriget i Ukraina

Här berättar vi vad Göteborgs Stad gör, hur vi kommunicerar och benämner saker samt information till dig som är chef. Vi har också samlat länkar och information om hur du kan hantera din och andras oro och vart du kan vända dig för att få stöd.

Var uppmärksam på misstänkta mejl och sms

2022-05-17

Nu är det extra viktigt att vara misstänksam om du får ett mejl eller ett sms där du till exempel uppmanas att klicka på en länk eller ange en personlig kod. Undvik att klicka på länkar i både misstänkta mejl och sms. Det kan röra sig om så kallat nätfiske.

Kontakta Support Intraservice (support.intraservice@intraservice.goteborg.se) om du får ett misstänkt mejl med uppmaning att klicka på en länk eller ange en personlig kod.

Om du får ett misstänkt sms ska du vidarebefordra det till Tele2:s kortnummer 777.

Mer information finns på goteborg.se

Mer information samt länkar till information på andra språk med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina finns på goteborg.se, goteborg.se/ukraina


Direktlänk till denna temasida: http://intranat.goteborg.se/ukraina

Aktuellt just nu

Här är en lägesbild kring flyktingmottagandet av ukrainare i Göteborg

2022-06-23

Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som ger kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddssökande som kommer enligt massflyktsdirektivet. Göteborgs Stad ska enligt Migrationsverkets fördelningsmodell ta emot 1182 personer under året och det blir socialförvaltningen Sydväst som får uppdraget att ordna boenden.

Tillfälliga boenden ställs om

Socialförvaltningen Sydväst räknar med att ha cirka 450 boendeplatser klara från 1 augusti. 270 av dem kommer att vara på Sandåsskolan och Toftaåsen. Här driver förvaltningen idag två tillfälliga boenden på uppdrag av Migrationsverket. Men eftersom Migrationsverket avvecklar alla sina tillfälliga boenden i samband med att ansvaret går över till kommunerna kan de båda boendena nu ställas om till mer långsiktiga boenden.

Förvaltningen ska också samarbeta med idéburna verksamheter för att ge flyktingar från Ukraina boende, bland annat med Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum. Genom Hjärterum kan privatpersoner hyra ut allt från ett rum till ett fritidshus eller källare i andrahand. Räddningsmissionen kontrollerar att boendet uppfyller lagkrav och matchar sedan med flyktingar som behöver bostad.

Beredskap för att öppna fler boenden

Fördelningstalet innebär att Migrationsverket kan anvisa upp till 1182 personer till Göteborg under resten av året. Men hur många som faktiskt kommer att anvisas hit beror på kriget och hur många flyktingar som kommer till Sverige. Socialförvaltningen Sydväst bedömer att 450 platser kommer att räcka inledningsvis, men har en beredskap att skala upp om det skulle behövas, både genom större kollektiva boenden och mindre boenden.

Informationsmaterial för dig som möter flyktingar från Ukraina

Här hittar du som medarbetare informationsmaterial att använda i mötet med personer som flyr kriget i Ukraina.

Budskap och nomenklatur

Här hittar du Göteborgs Stads budskap, hur vi säger och vad vi kallar saker (nomenklatur) med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Så här återsöker staden kostnader från MiV

Kostnader med anledning av Massflyktsdirektivet.

Kommunikation

Här samlar vi underlag för Göteborgs Stads övergripande kommunikation med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Mer information finns på goteborg.se

På goteborg.se finns mer information om vad Göteborgs Stad gör. Där finns också länkar och information om säkerhetsläget, samt information från andra myndigheter.

För dig som är chef

Information och material för dig som är chef.


${loading}