Psykologenheten Göteborgs Stad

Välkommen till Psykologenheten!

Behöver du stötta individen i att komma vidare ur en svår situation? Står ni i en kris och behöver professionellt stöd? Har du behov av att bryta onda cirklar och skapa goda? Vill ni utveckla er arbetsgrupp eller, du som chef, ditt ledarskap?

Psykologenheten Göteborgs Stad erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, psykologbedömning och utbildning av erfarna psykologer.

Verksamheter vi stöttar

Psykologenheten tar uppdrag inom många olika verksamheter inom Göteborgs Stad. Läs mer om vilka här. 

Våra tjänster

Psykologenheten Göteborgs Stad erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, psykologbedömning och utbildning av erfarna psykologer. Läs mer om vad det innebär. 

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att diskutera ett eventuellt uppdrag eller beställa våra tjänster.

${loading}