Mötesplats HR 2021

Mötespl@ts HR #5, 12 oktober

Filmer

Hela Mötespl@ts HR #5

Till sidan om introdukton (Employer branding på Personalingången).

Se filmerna från Mötesplats HR, våren 2021

Mötespl@ts HR #4 

Mötespl@ts HR #3

----------------------------------------------------------------Se inspelningen från 24 september här

Mötesplats HR 2019

Den 24 maj 2020 genomfördes Mötesplats HR på hotell Opalen.
240 medarbetare från HR-området i Göteborg Stad deltog och fick ta del av följande program:

  • 9.00 Välkommen & inledning
  • Program för attraktiv arbetsgivare
  • På gång inom programmets målområde 2 & 3
  • Fråga publiken (Se resultat)
  • 10.30 Kaffe & frukt
  • 10.50
  • Förhållningssätten – en gemensam grund att stå på
  • Kultur och värderingar – en nyckel till framgång
  • Fråga publiken (Se resultat)
  • Avslutning