Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Arbetsmiljöveckan för ett hälsosammare arbetsliv

  2020-09-14 |

  I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan för ett hälsosamt arbetsliv. Göteborgs Stads arbetsmiljövecka genomförs för tredje året i rad. Nytt för i år är att alla föreläsningar sker digitalt. Allt i från korta inspirationsförläsningar till längre utbildningstillfällen utlovas med såväl externa som interna föreläsare. 

  Om du är chef, HR-specialist eller skyddsombud och ställt dig någon av frågorna nedan, ta chansen att få mer kunskap och inspiration!

  • Utbildning för arbetsgrupper om arbetsbelastning och återhämtning – kan det leda till ökad hälsa och en förbättrad arbetsmiljö?
  • Hur kan vi bemöta gränsöverskridande eller hotfulla personer?
  • Hur kan vi öka kunskapen i att hantera otillåten påverkan, korruption, trakasserier, hot och våld, på arbetsplatsen?
  • Kan kunskap om konflikter hjälpa till att förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen?
  • Hur kan jag som chef möta medarbetare med psykisk ohälsa och hur kan vi arbeta förebyggande på vår arbetsplats?
  • Jag vet att vi ska arbeta aktivt och fortlöpande med att förebygga beteenden som diskriminerar såsom trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar, men hur gör vi i praktiken?
  • Hur bibehåller jag verksamhetens effektivitet och teamets produktivitet när jag leder på distans?
  • Vem har ansvar för den digitala arbetsmiljön?
  • Hur skapar jag ett hållbart självledarskap i ett gränslöst arbetsliv?
  • Jobba hemma under pandemin – hur görs det bäst?
  • Vad är det som gör att vissa förändringsinitiativ lyckas bättre än andra?

  Välkommen in i Utbildningsportalen och kika runt vad som skulle besvara just dina funderingar! Fredag 18 september släpps anmälningarna för bokning, så passa på att reda nu planera din arbetsmiljövecka.


 • Underhåll på flera system söndag 20 september klockan 9-11

  2020-09-11 |

  Underhållsarbetet påverkar följande system:

  - Time Care Pool
  - Time Care Planering
  - WinLas
  Stängt i både klient och webb under tiden arbetet pågår.


 • Turbyten i Personec inte längre direktbeviljade – ska attesteras av chef

  2020-09-09 |

  Anledningen till att turbyten hittills blivit direktbeviljade var att bemanningsenheterna inom staden hade en orimlig mängd turbyten att attestera varje dag.

  Tack vare automatiseringen mellan Time Care Planering och Personec där resurspassen från Time Care Pool inte längre behöver turbytas tar vi ta bort funktionen med direktbeviljade turbyten. För er som har schema i Time Care ska turbyten göras i god tid via Time Care Planering.

  De turbyten som är registrerade i Personec måste liksom placeringarna beviljas innan eventuella andra avvikelser beviljas, detta för att avvikelserna ska bli beräknade från rätt schematider.

  Förändringen att turbytena i Personec ska beviljas börjar gäller efter september månads lönekörning den 21 september.


 • Driftstopp i WinLas 7 september klockan 16.30

  2020-09-04 |

  Driftstoppet sker på grund av underhållsarbete, under denna tid går det inte att logga in i systemen.
  Systemen finns tillgängliga igen på tisdag 8 september.

  Se alla planerade tillfällen för underhållsarbete här.


 • Telefonsupporten för Personec håller öppet även på eftermiddagar

  2020-08-28 |

  Från och med 1 september är ni välkomna att höra av er på telefon med frågor även på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 12.30–16.


 • Har du medarbetare med skyddade personuppgifter

  2020-07-10 |


  Här hittar du medarbetar-information om vad som gäller för medarbetare med skyddade personuppgifter:

  https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:2020330105355118

 • Beslut om ersättning till vissa grupper med anledning av Covid-19

  2020-07-07 |

  Information om Regeringens beslut om ersättning från och med 1 juli till vissa grupper med anledning av Coronaviruset

  Aktuella grupper:

  • Tillfällig ersättning (förebyggande sjukpenning) för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen.

   

  • Vissa anhöriga till personer i riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition kan ha rätt till smittbärarpenning för att avstå arbete.

   

  • Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som nyligen (under 2020) har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.


  Vi som arbetsgivare ska ha en generös syn på ledigheter och i nuläget registrera dessa som tjänstledighet utan lön trots att medarbetare inte kan få ett omedelbart beslut av Försäkringskassan (som visar om de har rätt till ersättning och därmed ledighet).

  Alla ersättningar gäller under perioden juli – september 2020 och ska sökas hos Försäkringskassan. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det ledighetsrätt under samma period.

  De två första ersättningarna betalas ut med schablonbelopp, se information på Försäkringskassans hemsida. Klicka här för att komma till försäkringskassan.

  Dessa två ersättningarna kommer inte kunna sökas förrän 24 augusti, men med retroaktivitet från 1 juli.

  Hur registreras detta i Personec?

  • När medarbetare är frånvarande enligt ovan registrerar chef/chefsstöd orsaken Tjänstled u lön månavl (tjänstledig utan lön för månadsavlönade) i väntan på beslut från Försäkringskassan.
  • Först när medarbetare uppvisar beslut från Försäkringskassan ska ledighetsorsaken ändras. Detta görs via ärende till Intraservice.

  För ytterligare information hänvisas också till stadens Intranät, Information om Covid -19, för chefer och för medarbetare, frågor och svar:

  Klicka här för att komma till intranätets information om Covid-19


 • Då är Personec stängt för att bygga organisationsträd

  2020-06-17 |

  Personec håller stängt för uppdateringar helt eller delvis vissa perioder i år. Detta gäller för samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Se datum nedan.

  Observera särskilt att Personec är helt stängt för att bygga organisationsträd från 4 november 2020 till 3 januari 2021.

  14 maj – 25 juni, stängt torsdagar och fredagar

  Rollen för att bygga organisationsträd i Personec är stängd torsdagar och fredagar.

  26 juni – 30 oktober, stängt fredagar

  Rollen för att bygga organisationsträd i Personec är fortsatt stängd fredagar.

  4 november 2020 – 3 januari 2021

  – helt stängt för uppdateringar i organisationsträdet

  Under perioden 4 november till 3 januari är rollen för att bygga organisationsträd helt stängd. Detta innebär att planerade organisationsförändringar måste läggas in i Personec innan 4 november i år eller vänta tills efter 4 januari 2021.

  4 januari 2021 – helt stängt för alla

  Den 4 januari 2021 kommer Personec vara stängt hela dagen för flytt av anställningar till nya och befintliga förvaltningar. Personec är då stängt för alla anställda och administratörer.

  Sedan maj pågår förberedelser för att lägga in nya organisationsträd i Personec för de nya nämnderna i projektet Ny nämndorganisation 2021. Varje torsdag och fredag som Personec hittills varit stängt har över 1600 organisationsgrenar skapats för de nya och befintliga förvaltningarna av medarbetare från de överlämnande förvaltningarna.

 • Dags att anmäla sig till höstens utbildningstillfällen inom HR

  2020-06-16 |

  Verksamhetsområdet HR på Intraservice erbjuder kostnadsfritt ett antal utbildningar inom både HR-processer och it-stöd.

  Sök på område HR i Utbildningsportalen.

  Till Utbildningsportalen via sidan Utveckling och utbildning


 • Ladda ner datum för stängning i din kalender

  2020-06-15 |

  Nu kan du ladda ner datumen för stängningar i Personec direkt i din kalender. På sidan Stängt och öppet i Personec finns instruktioner hur du gör. 

  Länk till sidan med stängningsdatum

Gå till sida: