Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Utbildningsportalen får ny logotyp

  2021-04-16 |

  I samband med att tekniken bakom Utbildningsportalen 21 april uppdateras får ingångarna till verktyget även en ny logga. Istället för det röda äpplet ska Utbildningsportalen fortsättningsvis representeras av ett lila diplom. Uppmana gärna intranätansvariga i din organisation att byta ut logotypen på genvägar eller vid länkar på intranätet.

   


 • Nu kan du bifoga en fil vid supportfråga

  2021-04-08 |

  Nu finns möjligheten att bifoga en fil när du använder e-tjänsten "Fråga till supporten för HR-system". Du når tjänsten via Serviceportalen, Personalingången eller via Självservice HR-system i brickan E-tjänster.  


 • Ersättning för obekväm arbetstid räknas upp

  2021-04-08 |

  I avtalet AB 20 som gäller för Kommunal, OFR:s förbundsområde, Vision, SSR och Ledarna räknas ersättningen för obekväm arbetstid upp med 3 procent från och med 1 april 2021 och ytterligare 2,4 procent  från och med 1 april 2022.

  Nytt för i år är att pingsthelgen inte längre betraktas som storhelg när det gäller ob-ersättning utan istället som en vanlig helg. Värdet av pingsthelgen har fördelats om till ob-ersättning helg och natt.

 • Kontroll inför semesteromställning för medarbetare

  2021-04-07 |

  Kontroll inför semesteromställning för medarbetare med semesterår enligt semesterlagen.

  Läs i bifogat i bildspel i Datorhjälpen om vad som ska kontrolleras via rapporter.

  Semesteromställning enligt semesterlagen 2021


 • Information om löneöversyn 2021

  2021-03-17 |

  2020 års löneöversyn avslutas i och med löneutbetalningen i mars.

  Inför 2020 års löneöversyn var avtalsläget splittrat. Med vissa fackförbund fanns pågående kollektivavtal där löneöversynen kunde genomföras våren och sommaren 2020. Andra fackförbund skulle teckna nya avtal som skulle börja gälla under 2020.

  Då pandemin var ett faktum under våren 2020 pausades avtalsförhandlingarna både för den privata arbetsmarknaden och för den offentliga. Förhandlingar återupptogs efter sommaren och i månadsskiftet oktober – november hade avtal tecknats med alla återstående förbund.

  När nu 2020 års löneöversyn avslutas för Göteborgs stads förvaltningar, återstår bland annat arbete med avstämningar, att ta fram statistik, lönekartläggning och analys innan 2021 års löneöversyn kan påbörjas.

  Den utdragna löneöversynsprocessen 2020 får därför konsekvenser för tidplanen för 2021 års arbete. Arbetsgivaren har därför haft dialog med samtliga fackliga förbund med undantag från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Med de senare ska nya avtal tecknas från och med 2021 och vi avvaktar därför de centrala förhandlingarna.

  Dialogen med övriga förbund har resulterat i en tidplan där löneöversynsarbetet 2021 påbörjas innan sommaren och kommer att avslutas med utbetalning av nya löner i oktober 2021.


 • Välkommen till Mötesplats HR 18 mars

  2021-03-15 |

  Välkommen till Mötesplats HR som vi sänder den 18 mars kl 8.30-10.00. Under våren 2021 möts vi vid två tillfällen för att fortsatt stärka och inspirera HR-professionen i staden. Som en röd tråd i mötesplatserna är teman kopplade till Program för attraktiv arbetsgivare.

  Delta på Mötespl@ats HR #3

  Läs mer om Mötesplats HR

 • Övergångsbestämmelser för semesterdagar till och med 2022-12-31

  2021-02-11 |

  Information kring övergångsbestämmelserna för semesterdagar 

 • Guide inför semesteromställning 2021

  2021-01-05 |

  Nu finns en guide där du kan se vad som ska kontrolleras i Personec inför semesteromställningen 2021.

  Guide inför semestersomställning (pdf)

 • Guide till nyheter i Personec

  2020-12-22 |

  Nu finns en guide för nyheterna i Personec som uppdaterades 19 december.

  Guiden i datorhjälpen

 • Guide till nyheterna i Personec

  2020-12-22 |

  Nu finns en guide i Datorhjälpen där du kan se nyheterna i senaste versionen av Personec som kom 19 december.

  Guiden i Datorhjälpen

Gå till sida: