Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Nytt sista datum för inlämning av friskvårdskvitton i förmånsportalen

  2022-06-10 |

  Skatteverket har kommit med nya tydligare instruktioner för att hantera utbetalning av friskvårdsbidrag. Det innebär att utbetalning av ersättning för friskvårdsutlägg ska ske under innevarande kalenderår, det vill säga senast på löneutbetalningen i december.

  För att du ska få ersättning för friskvårdsbidraget 2022 behöver du

  • registrera ditt kvitto i förmånsportalen senast 31 oktober
  • säkerställa att ditt giltiga kvitto är Benify tillhanda senast 10 november.

  Kvitton för köp gjorda 1 november eller senare belastar nästkommande års friskvårdsbidrag.

  Observera att ovan endast gäller köp som görs utanför förmånsportalen. Köp i förmånsportalen kan du som vanligt göra fram till 31 december för att använda innevarande års friskvårdsbidrag.

  Generella riktlinjer för hur du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag:

  • Utbetalning av ersättning för friskvårdsutlägg ska ske under innevarande kalenderår, dvs senast på löneutbetalningen i december, för att räknas in i innevarande års bidrag.
  • Kvitton utställda och registrerade 1 november eller senare kommer att belasta nästkommande års bidrag. Detta enligt Skatteverkets undantag som tar hänsyn till arbetsgivares lönerutiner som ofta stängs i början av december. En anställds betalningar i november och december år 1 kan därmed ersättas av arbetsgivaren med friskvårdbidrag år 2.
  • Om du vill nyttja ditt friskvårdsbidrag genom köp utanför förmånsportalen behöver inköp och registrering av kvitto i förmånsportalen ske januari till oktober (om detta inte är gjort är det årets friskvårdsbidrag förbrukat).
  • Om ett kvitto, som är utställt i oktober eller tidigare, inte registreras i förmånsportalen senast 31 oktober eller att kvittot/komplettering inkommer till Benify efter 10 november, kommer detta utlägg ej kunna ersättas.

  Kontakt

  För mer information, kontakta Benify

  E-post: support@benify.se

  Tel: 08-210200

  Telefontid: måndag-fredag klockan 9-17.

  Frågor och svar om friskvårdsbidraget

  För att kunna få ersättning från nuvarande års friskvårdsbidrag innebär det att kvitton för friskvårdsutlägg ska registreras i förmånsportalen så snart som möjligt efter inköpsdatum, dock senast 31 oktober.  

  Gäller förändringen också köp och beställningar i portalen?

  Nej, denna förändring gäller bara för köp som sker utanför förmånsportalen och hanteras genom att du som medarbetare skickar in ett kvitto. Detta eftersom utbetalning av friskvårdsbidraget sker på efterföljande lön.

  När du gör ett köp i förmånsportalen, debiteras friskvårdsbidraget direkt i samband med beställningen. Beställningar i portalen kommer därmed fortsatt kunna ske till och med 31 december och samtidigt räknas in på innevarande kalenderår.

  Varför sker förändringen nu?

  Benify gör denna justering då de, i dialog med Skatteverket, har fått förtydligat att kontantprincipen* ska tolkas mer ordagrant än tidigare. Friskvårdskvitton behöver registreras och hanteras i tid. Detta för att beloppet ska kunna betalas ut och räknas in i förmånsbeloppet för det året. Tidigare har Benify fått besked om att det var datum för kvittots utfärdande som var avgörande för vilket års friskvårdsbidrag som skulle belastas. Observera att förändringen inte innebär någon skillnad på slutlig skatt.

  *Kontantprincipen: Inkomster ska tas upp till beskattning som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del.

  Får jag ersättning om jag gör ett köp under november och december?

  Ja, men det kommer att belasta ditt friskvårdsbidrag nästkommande år i stället.

  Regeln är att friskvårdskvitton ska registreras, skickas in och utbetalas till dig under det beskattningsår som det är betalat. Det betyder att alla kvitton som är utställda 1 november eller senare år 1 kommer att regleras med ditt friskvårdsbidrag nästkommande år.

  Vad händer med kvitton som inkommer efter det nya brytdatumet?

  Detta betyder att kvitton som registreras i Förmånsportalen efter 31 oktober eller inkommer efter 10 november till Benify, kommer att belasta ditt friskvårdsbidrag nästkommande år.

  Hur kommer det sig att sista datum för registrering är den 31 oktober?

  Utbetalning av ersättning för ditt friskvårdsutlägg behöver ske senast på din decemberlön. Lönehanteringen stängs i början av december och Benify behöver därmed säkerställa att alla kvitton hinner kontrolleras innan detta.

   


 • Driftstopp i Personec tisdag 7 juni

  2022-06-03 |

  Personec är stängt mellan 9-11, tisdag den 7 juni. Driftstoppet berör alla roller inklusive förhandling och sker på grund av en uppgradering till en ny version. Personec förhandling påverkas inte.

  De andra IT-stöden som nås via Självservice HR-system fungerar som vanligt.


 • Viktigt att inte ha för många sparade semesterdagar (gäller ej bolag)

  2022-05-13 |

  I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ändrades § 27, moment 18, från och med 1 januari 2018. Förändringen innebar att möjligheten att inneha sparade semesterdagar begränsades från 40 dagar till 30. Som meddelades då gäller övergångsbestämmelser för de medarbetare som den 31 december 2017 hade fler än 30 semesterdagar sparade.

  De sparade semesterdagar som den 31 december 2017 överskred 30 ska tas ut under en femårsperiod så att medarbetaren inte har fler än 30 sparade dagar den 31 december 2022. Av de medarbetare som har semester enligt detta regelverk i AB ska det alltså inte finnas någon medarbetare med fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

  Under den övergångsperiod som återstår är det viktigt att en planering för uttag av sparade semesterdagar behöver göras för berörda medarbetare.

  För ytterligare information se Meddelande nr 8 2021 reviderat.


 • Driftstopp i Personec måndag 23 maj

  2022-05-12 |

  Personec är stängt hela dagen den 23 maj och öppnas igen på tisdag den 24 maj. Driftstoppet berör alla roller inklusive förhandling och sker på grund av en uppgradering till en ny version.

  De andra IT-stöden som nås via Självservice HR-system är stängda klockan 9-12.

  Telefonsupporten för Personec är stängd och öppnar igen tisdag 24 maj klockan 8.

  Vid inloggningsproblem efter uppgraderingen, tänk på att detta oftast kan avhjälpas genom att rensa webbdata. För mer info hur du rensar webbdata: https://datorhjalpen.goteborg.se/9184.guide

 • Om du har medarbetare med ferie- eller upphållsanställning

  2022-05-03 |

  Du som har medarbetare som har ferie- eller uppehållsanställning, kontrollera detta inför den aktuella perioden 2022:

  Se guide i datorhjälpen

 • Funktionen minusflex i Personec läggs inte på som planerat 22 mars

  2022-03-16 |

  Den nya funktionen minusflex kommer inte att läggas på som planerat 22 mars på grund av att ett fel upptäckts. Leverantören arbetar med att åtgärda problemet.

  Våra förhoppningar är att detta ska vara åtgärdat till nästa version av Personec som beräknas till slutet av maj.


 • Personec Självservice – störningar och åtkomstproblem torsdag 17 mars

  2022-03-14 |

  Torsdag den 17 mars mellan klockan 10 och 12 byts servrarna för Personec ut.
  Under tiden kommer det vara störningar och åtkomstproblem.
  Detta påverkar även de HR-system som nås via Självservice.


 • Höjt inkomsttak för SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

  2022-03-09 |

  Sedan årsskiftet har Försäkringskassan höjt inkomsttaket för SGI till 10 gånger prisbasbeloppet, det nya beloppet är 1027 kronor per dag (tidigare var beloppet 810 kronor) och gäller för bland annat sjukpenning och rehabiliteringspenning. Detta innebär att AB § 28 har ändrats och mellanskillnadsersättningen vid sjukdom betalas först ut för löner över 40 248 kronor.


 • Flytt av staden-konto upphör – så påverkas HR-systemen

  2022-02-21 |

  Från 3 mars kommer Intraservice av säkerhetsskäl inte längre att flytta konton mellan förvaltningar och bolag när en användare byter tjänst.

  Anledningen är att Intraservice behöver säkerställa att en medarbetares information och behörigheter kopplat till en anställning inte förs vidare till en annan förvaltning eller bolag.

  Precis som tidigare skapas ett konto automatiskt vid nyanställning, under förutsättning att användaren inte redan har ett konto i staden.

  Om användaren redan har ett konto på en annan förvaltning eller bolag måste ett nytt konto beställas manuellt för den nya anställningen. Beställning görs i Serviceportalen.

  Läs här hur det påverkar stadens HR-system.

  Informationen beskriver hur du hanterar konton i:

  • Personec - Neptune
  • Time Care Planering
  • Time Care Pool
  • Personec Förhandling
  • Adato
  • Stella
  • IA
  • WinLas
  • Visma Recruit
  • Förmånsportalen
  • Utbildningsportalen

  Läs hela informationen om att flytt av konto upphör. • Se filmen från senaste Möteplats HR

  2022-02-15 |


Gå till sida: