Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Viktigt att inte ha för många sparade semesterdagar (gäller ej bolag)

  2022-05-13 |

  I kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) ändrades § 27, moment 18, från och med 1 januari 2018. Förändringen innebar att möjligheten att inneha sparade semesterdagar begränsades från 40 dagar till 30. Som meddelades då gäller övergångsbestämmelser för de medarbetare som den 31 december 2017 hade fler än 30 semesterdagar sparade.

  De sparade semesterdagar som den 31 december 2017 överskred 30 ska tas ut under en femårsperiod så att medarbetaren inte har fler än 30 sparade dagar den 31 december 2022. Av de medarbetare som har semester enligt detta regelverk i AB ska det alltså inte finnas någon medarbetare med fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

  Under den övergångsperiod som återstår är det viktigt att en planering för uttag av sparade semesterdagar behöver göras för berörda medarbetare.

  För ytterligare information se Meddelande nr 8 2021 reviderat.


 • Driftstopp i Personec måndag 23 maj

  2022-05-12 |

  Personec är stängt hela dagen den 23 maj och öppnas igen på tisdag den 24 maj. Driftstoppet berör alla roller inklusive förhandling och sker på grund av en uppgradering till en ny version.

  De andra IT-stöden som nås via Självservice HR-system är stängda klockan 9-12.

  Telefonsupporten för Personec är stängd och öppnar igen tisdag 24 maj klockan 8.

  Vid inloggningsproblem efter uppgraderingen, tänk på att detta oftast kan avhjälpas genom att rensa webbdata. För mer info hur du rensar webbdata: https://datorhjalpen.goteborg.se/9184.guide

 • Om du har medarbetare med ferie- eller upphållsanställning

  2022-05-03 |

  Du som har medarbetare som har ferie- eller uppehållsanställning, kontrollera detta inför den aktuella perioden 2022:

  Se guide i datorhjälpen

 • Funktionen minusflex i Personec läggs inte på som planerat 22 mars

  2022-03-16 |

  Den nya funktionen minusflex kommer inte att läggas på som planerat 22 mars på grund av att ett fel upptäckts. Leverantören arbetar med att åtgärda problemet.

  Våra förhoppningar är att detta ska vara åtgärdat till nästa version av Personec som beräknas till slutet av maj.


 • Personec Självservice – störningar och åtkomstproblem torsdag 17 mars

  2022-03-14 |

  Torsdag den 17 mars mellan klockan 10 och 12 byts servrarna för Personec ut.
  Under tiden kommer det vara störningar och åtkomstproblem.
  Detta påverkar även de HR-system som nås via Självservice.


 • Höjt inkomsttak för SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

  2022-03-09 |

  Sedan årsskiftet har Försäkringskassan höjt inkomsttaket för SGI till 10 gånger prisbasbeloppet, det nya beloppet är 1027 kronor per dag (tidigare var beloppet 810 kronor) och gäller för bland annat sjukpenning och rehabiliteringspenning. Detta innebär att AB § 28 har ändrats och mellanskillnadsersättningen vid sjukdom betalas först ut för löner över 40 248 kronor.


 • Flytt av staden-konto upphör – så påverkas HR-systemen

  2022-02-21 |

  Från 3 mars kommer Intraservice av säkerhetsskäl inte längre att flytta konton mellan förvaltningar och bolag när en användare byter tjänst.

  Anledningen är att Intraservice behöver säkerställa att en medarbetares information och behörigheter kopplat till en anställning inte förs vidare till en annan förvaltning eller bolag.

  Precis som tidigare skapas ett konto automatiskt vid nyanställning, under förutsättning att användaren inte redan har ett konto i staden.

  Om användaren redan har ett konto på en annan förvaltning eller bolag måste ett nytt konto beställas manuellt för den nya anställningen. Beställning görs i Serviceportalen.

  Läs här hur det påverkar stadens HR-system.

  Informationen beskriver hur du hanterar konton i:

  • Personec - Neptune
  • Time Care Planering
  • Time Care Pool
  • Personec Förhandling
  • Adato
  • Stella
  • IA
  • WinLas
  • Visma Recruit
  • Förmånsportalen
  • Utbildningsportalen

  Läs hela informationen om att flytt av konto upphör. • Se filmen från senaste Möteplats HR

  2022-02-15 |


 • Intraservice handlägger arbetsgivarintyg till a-kassan

  2022-02-09 |

  Nu är det Intraservice lön som handlägger arbetsgivarintyg till a-kassorna. Medarbetare som ska söka a-kassa ska logga in på sin a-kassas mina sidor och den vägen beställa ett arbetsgivarintyg. I formuläret hos a-kassan ska medarbetaren ange följande e-postadress för beställningen: arbetsgivarintyg@intraservice.goteborg.se

 • Tillfälligt underhållsarbete i Personec torsdag 10 februari klockan 12-12:30

  2022-02-08 |

  Detta kan medföra en del störningar och seghet i Personec under denna tid och vi ber er att ha överseende med detta. Upplever du problem efter klockan 12.30 kan detta lösas genom att du loggar ur och stänger Personec för att därefter logga in igen. 


Gå till sida: