Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Information till dig som arbetade nattpass 27-28 december

  2021-01-21 |

  Det blev fel i överföringen från Time Care Planering till Personec för natten mellan 27–28 december.

  Läs mer här

    • Guide till nya versionen av Personec

  2020-12-22 |

  Från  19 december gäller en ny version av Personec.

  I datorhjälpen finns en guide för dig som medarbetare

 • Engångsbeloppet för Kommunal – för dig som arbetar i stadens förvaltningar

  2020-12-15 |

  Engångsbeloppet på 5 500 kronor betalas ut till dig som är medlem i Kommunal, oavsett vilken verksamhet du arbetar i. Även du som är fackligt oorganiserad men arbetar inom Kommunals avtalsområde har rätt till engångsbeloppet.

  Du som är organiserad i något annat fackligt förbund trots att du arbetar inom Kommunals avtalsområde har inte rätt till engångsbeloppet eftersom du omfattas av ditt förbunds avtal kring ny lön och retroaktivitet.

  När utbetalas engångsbeloppet

  Beloppet som utbetalas avser perioden maj – oktober 2020 och utbetalas den 23 december, alltså dagen efter vår huvudutbetalning för december.

  De medarbetare som har slutat sin anställning under perioden maj – oktober och har rätt till beloppet hanteras separat från Intraservice och kommer att få beloppet med extrautbetalningen den 26 februari 2021.

  Vad påverkar beloppets storlek

  Hur stort engångsbeloppet blir beror på anställningstid och sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro och föräldraledighet reducerar inte tillägget vilket övrig tjänstledighet gör.


 • Personec – driftstopp lördag 19 december

  2020-12-07 |

  Intraservice utför underhållsarbete denna dag. Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 10.

  Personec är stängt hela dagen och öppnas igen den 20 december med en ny version. Stängningen berör alla roller inklusive förhandling.

 • Personec öppet som vanligt måndag 23 november

  2020-11-20 |

  På grund av sent upptäckta felaktigheter kommer Personec 20.2 inte att läggas på nu på måndag den 23 november. Detta innebär att systemet öppnar på måndag (med den gamla versionen).

  I dagsläget har vi inget besked om vilken datum vi kommer att lägga på den nya versionen men återkommer så fort som möjligt med besked.


 • Personec stängt 23 november

  2020-11-12 |

  Anledningen till stängningen är att Intraservice utför underhållsarbete i Personec i samband med att systemet ska uppgraderas till en ny version.

  Detta innebär att inloggning även till de övriga systemen som du når via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 11 den 23 november.

  Personec är stängt hela dagen och öppnas igen den 24 november med en ny version. Stängningen berör alla roller inklusive Personec Förhandling.

 • Pausit avinstalleras för att ge plats åt ny version

  2020-11-09 |

  Har du pausgympa-programmet Pausit installerad i din dator? Nu kommer den gamla versionen att avinstalleras och ersättas med en som fungerar ihop med nya versionen av Windows 10.

  De cirka 3000 medarbetarna i Göteborgs Stad som använder pausprogrammet Pausit kommer inom kort att få detta avinstallerat. Den som vill ha programmet även i fortsättningen får gå in i Mina verktyg och intsallera det igen. Den nya versionen av Pausit har autostart.

  I dagens corona-situation då många arbetar hemma och på en plats som kanske inte är optimal, är det viktigare än någonsin att tänka på att röra sig då och då. 

  Med Pausit pausprogram väljer du själv när, hur ofta och hur länge du vill träna. Du väljer också vad du vill träna. Du kan välja ett blandat urval av övningar för bland annat nacke, rygg, axlar och skuldror eller så väljer du ett område att fokusera på, till exempel ryggen. 

  Pausit beställer du utan kostnad och utan att chefen behöver attestera via Mina verktyg.


 • Krav på läkarintyg efter 15:e dagen från 1 november

  2020-10-23 |

  Regeringen tar bort kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden, det vill säga även för dag 8-14. Detta gäller året ut. Göteborgs Stad följer detta och du behöver alltså inte lämna läkarintyg för dessa dagar fram till och med 31 december.

  Är du sjuk med början senast 31 oktober krävs inte heller läkarintyg till arbetsgivaren för dag 15-21 (och inte heller till Försäkringskassan). Men för en sjukperiod som startar den 1 november måste du lämna läkarintyg även till arbetsgivaren från och med femtonde dagen.

  Försäkringskassan har under perioden 27 mars till 31 oktober inte heller krävt läkarintyg från dag 15-21 när du söker sjukpenning. Nu ändras alltså detta.

 • Utbetalning av friskvårds- eller cykelbidrag

  2020-10-14 |

  Har du skickat in ett kvitto till Benify? Utbetalning av friskvårdsbidrag och cykelbidrag från förmånsportalen syns på lönen efter den första veckan varje månad.


 • Semesterväxling 2021 för stadens förvaltningar

  2020-10-02 |

  Du som redan har semesterväxlat och vill fortsätta med det behöver inte göra någon ny anmälan.

  Formulär för nyanmälan och avanmälan gällande semesterväxling 2021 finns på Serviceportalen och i självservice HR-system 5 oktober till och med klockan 16.30 den 30 november.

  Läs mer om villkoren för semesterväxling här: 

  Personalingångens information

  Ansök om semesterväxling

  Avanmäla semesterväxling

Gå till sida: