Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Engångsbelopp till lärare 30 juni respektive 30 juli

  2021-06-15 |

  Engångsbeloppet till samtliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet utbetalas med extrautbetalningen den 30 juni till dem som har en aktiv anställning den 20 juni.

  För dem med en anställning som är aktiv efter 20 juni, kommer utbetalningen att ske med extrautbetalningen den 30 juli.


 • Länk till Personec saknas för vissa användare

  2021-06-14 |

  Vissa användare kan just nu uppleva att länken till Personec saknas när man besöker personalingången på Intranätet. 

  Felsökning pågår och felet kan avhjälpas genom att rensa cookies i sin webbläsare.

  Du når Personec via följande direktlänk:  Självservice HR-system (goteborg.se)

  Läs mer på Serviceportalen.

 • Personec stängt halvtimme fredag 4 juni

  2021-06-03 |

  Det görs en rättning i Personec imorgon fredag 4 juni, vilket medför att du blir utloggad från systemet mellan klockan 12-12:30.


 • Personec stängt måndag 24 maj

  2021-05-11 |

  Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 11.

  Personec är stängt hela dagen och öppnar igen den 25 maj med en ny version.

  Stängningen berör alla roller inklusive förhandling. 

 • Sjätte juni på en söndag – så kompenserar du dig

  2021-04-20 |

  Eftersom den 6 juni i år infaller på en söndag har du som arbetar måndag – fredag rätt till kompensationsledighet. Men bara under vissa förutsättningar. Detta gäller i första hand förvaltningar, för vissa bolag kan det vara på annat sätt.

  När kan jag ta ut ledigheten?

  Du kan ta ut ledigheten mellan den 25 maj och 31 december 2021.

  Vem kan ta ut ledigheten?

  Du som har semester eller är kompensationsledig hela maj 2021 har ändå rätt till en ledig dag.

  För annan typ av ledighet än semester eller kompensationsledighet behöver du ha arbetat någon eller några arbetsdagar under maj 2021.

  Vem kan inte ta ut ledigheten?

  Du kan inte ta ut ledigheten om du

  • är timavlönad
  • varit ledig del av maj och fått kompensation för annandag pingst hos en annan arbetsgivare.
  • är regelbundet ledig vissa dagar i veckan och har förlagt ledigheten till just måndagar
  • har varit 100 procent sjuk hela maj
  • har anställningsvillkor som regleras av Bilaga M.

  Så ansöker du

  Ledighetsorsaken ansöker du som medarbetare i din självservice, orsaken heter Ledigmlön 6juni=helg

  FOTNOT
  Anledningen till att du ska kompenseras när 6 juni infaller på en lördag eller söndag är att dagen ersatte annandag pingst som helgdag. Annandag pingst låg alltid på en måndag och innebar ledighet för de med arbetstid måndag-fredag, men eftersom att den 6 juni kan infalla på lördag eller söndag behövs ett system för kompensation så att arbetstiden inte utökas med en dag de åren detta sker.

 • Utbildningsportalen får ny logga

  2021-04-16 |

  I samband med att tekniken bakom Utbildningsportalen 21 april uppdateras får ingångarna till verktyget även en ny logga. Istället för det röda äpplet representeras Utbildningsportalen fortsättningsvis av ett lila diplom. • Ersättning för obekväm arbetstid räknas upp

  2021-04-08 |

  I avtalet AB 20 som gäller för Kommunal, OFR:s förbundsområde, Vision, SSR och Ledarna räknas ersättningen för obekväm arbetstid upp med 3 procent från och med 1 april 2021 och ytterligare 2,4 procent  från och med 1 april 2022.

  Nytt för i år är att pingsthelgen inte längre betraktas som storhelg när det gäller ob-ersättning utan istället som en vanlig helg. Värdet av pingsthelgen har fördelats om till ob-ersättning helg och natt.

 • Information om löneöversyn 2021

  2021-03-17 |

  2020 års löneöversyn avslutas i och med löneutbetalningen i mars.

  Inför 2020 års löneöversyn var avtalsläget splittrat. Med vissa fackförbund fanns pågående kollektivavtal där löneöversynen kunde genomföras våren och sommaren 2020. Andra fackförbund skulle teckna nya avtal som skulle börja gälla under 2020.

  Då pandemin var ett faktum under våren 2020 pausades avtalsförhandlingarna både för den privata arbetsmarknaden och för den offentliga. Förhandlingar återupptogs efter sommaren och i månadsskiftet oktober – november hade avtal tecknats med alla återstående förbund.

  När nu 2020 års löneöversyn avslutas för Göteborgs stads förvaltningar, återstår bland annat arbete med avstämningar, att ta fram statistik, lönekartläggning och analys innan 2021 års löneöversyn kan påbörjas.

  Den utdragna löneöversynsprocessen 2020 får därför konsekvenser för tidplanen för 2021 års arbete. Arbetsgivaren har därför haft dialog med samtliga fackliga förbund med undantag från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Med de senare ska nya avtal tecknas från och med 2021 och vi avvaktar därför de centrala förhandlingarna.

  Dialogen med övriga förbund har resulterat i en tidplan där löneöversynsarbetet 2021 påbörjas innan sommaren och kommer att avslutas med utbetalning av nya löner i oktober 2021.


 • Time Care Planering – du som arbetar jourtid 27-28 mars

  2021-02-17 |

  Natten mellan den 27 och 28 mars går vi över till sommartid. Om
  du arbetar jourtid den natten där starttid eller sluttid är mellan klockan
  02:00 och 02:59 måste den tiden schemaläggas i klienten (gröna klockan).

  I Multi Access existerar inte klockslagen mellan 02.00 och
  02:59. Detta gäller endast jourpass där arbetstid börjar eller slutar mellan
  klockan 02:00 och 02:59.

  Övriga start- och sluttider blir korrekta.

 • Fel datering men rätt cykelavdrag

  2021-01-21 |

  Cykelavdraget för december, som du får avdrag för nu i januarilönen har tyvärr blivit feldaterat. Avdraget är daterat 210101-210131 istället för 201201-201231. Detta är bara en feldatering  avdraget avser så som det ska, december 2020.


Gå till sida: