Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Personec stängt halvtimme fredag 4 juni

  2021-06-03 |

  Det görs en rättning i Personec imorgon fredag 4 juni, vilket medför att du blir utloggad från systemet mellan klockan 12-12:30.


 • Driftstopp i Personec måndag 24 maj

  2021-05-11 |

  Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 11.

  Personec är stängt hela dagen och öppnar igen den 25 maj med en ny version.

  Stängningen berör alla roller inklusive förhandling. Även telefonsupporten för Personec är stängd.


 • Utbildningsportalen får ny logga

  2021-04-16 |

  I samband med att tekniken bakom Utbildningsportalen 21 april uppdateras får ingångarna till verktyget även en ny logga. Istället för det röda äpplet representeras Utbildningsportalen fortsättningsvis av ett lila diplom. • Information om löneöversyn 2021

  2021-03-17 |

  2020 års löneöversyn avslutas i och med löneutbetalningen i mars.

  Inför 2020 års löneöversyn var avtalsläget splittrat. Med vissa fackförbund fanns pågående kollektivavtal där löneöversynen kunde genomföras våren och sommaren 2020. Andra fackförbund skulle teckna nya avtal som skulle börja gälla under 2020.

  Då pandemin var ett faktum under våren 2020 pausades avtalsförhandlingarna både för den privata arbetsmarknaden och för den offentliga. Förhandlingar återupptogs efter sommaren och i månadsskiftet oktober – november hade avtal tecknats med alla återstående förbund.

  När nu 2020 års löneöversyn avslutas för Göteborgs stads förvaltningar, återstår bland annat arbete med avstämningar, att ta fram statistik, lönekartläggning och analys innan 2021 års löneöversyn kan påbörjas.

  Den utdragna löneöversynsprocessen 2020 får därför konsekvenser för tidplanen för 2021 års arbete. Arbetsgivaren har därför haft dialog med samtliga fackliga förbund med undantag från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Med de senare ska nya avtal tecknas från och med 2021 och vi avvaktar därför de centrala förhandlingarna.

  Dialogen med övriga förbund har resulterat i en tidplan där löneöversynsarbetet 2021 påbörjas innan sommaren och kommer att avslutas med utbetalning av nya löner i oktober 2021.


 • Personec – driftstopp lördag 19 december

  2020-12-07 |

  Intraservice utför underhållsarbete denna dag. Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 10.

  Personec är stängt hela dagen och öppnas igen den 20 december med en ny version. Stängningen berör alla roller inklusive förhandling.

 • Ladda ner datum i tidplan direkt i din kalender

  2020-12-03 |

  Nu kan du ladda ner 2021 års datum i tidplan ekonomi direkt i din kalender.

  Till sidan datum för förhandlingsfiler

 • Personec öppet som vanligt måndag 23 november

  2020-11-20 |

  På grund av sent upptäckta felaktigheter kommer Personec 20.2 inte att läggas på nu på måndag den 23 november. Detta innebär att systemet öppnar på måndag (med den gamla versionen).

  I dagsläget har vi inget besked om vilken datum vi kommer att lägga på den nya versionen men återkommer så fort som möjligt med besked.


 • Personec stängt 23 november

  2020-11-11 |

  Anledningen till stängningen är att Intraservice utför underhållsarbete i Personec i samband med att systemet ska uppgraderas till en ny version.

  Detta innebär att inloggning även till de övriga systemen som du når via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 11 den 23 november.

  Personec är stängt hela dagen och öppnas igen den 24 november med en ny version. Stängningen berör alla roller inklusive Personec Förhandling. Även telefonsupporten för Personec är stängd denna dag.

 • Pausit avinstalleras för att ge plats åt ny version

  2020-11-09 |

  Har du pausgympa-programmet Pausit installerad i din dator? Nu kommer den gamla versionen att avinstalleras och ersättas med en som fungerar ihop med nya versionen av Windows 10.

  De cirka 3000 medarbetarna i Göteborgs Stad som använder pausprogrammet Pausit kommer inom kort att få detta avinstallerat. Den som vill ha programmet även i fortsättningen får gå in i Mina verktyg och intsallera det igen. Den nya versionen av Pausit har autostart.

  I dagens corona-situation då många arbetar hemma och på en plats som kanske inte är optimal, är det viktigare än någonsin att tänka på att röra sig då och då. 

  Med Pausit pausprogram väljer du själv när, hur ofta och hur länge du vill träna. Du väljer också vad du vill träna. Du kan välja ett blandat urval av övningar för bland annat nacke, rygg, axlar och skuldror eller så väljer du ett område att fokusera på, till exempel ryggen. 

  Pausit beställer du utan kostnad och utan att chefen behöver attestera via Mina verktyg.


 • Då är Personec stängt för att bygga organisationsträd

  2020-06-17 |

  Personec håller stängt för uppdateringar helt eller delvis vissa perioder i år. Detta gäller för samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Se datum nedan.

  Observera särskilt att Personec är helt stängt för att bygga organisationsträd från 4 november 2020 till 3 januari 2021.

  14 maj – 25 juni, stängt torsdagar och fredagar

  Rollen för att bygga organisationsträd i Personec är stängd torsdagar och fredagar.

  26 juni – 30 oktober, stängt fredagar

  Rollen för att bygga organisationsträd i Personec är fortsatt stängd fredagar.

  4 november 2020 – 3 januari 2021

  – helt stängt för uppdateringar i organisationsträdet

  Under perioden 4 november till 3 januari är rollen för att bygga organisationsträd helt stängd. Detta innebär att planerade organisationsförändringar måste läggas in i Personec innan 4 november i år eller vänta tills efter 4 januari 2021.

  4 januari 2021 – helt stängt för alla

  Den 4 januari 2021 kommer Personec vara stängt hela dagen för flytt av anställningar till nya och befintliga förvaltningar. Personec är då stängt för alla anställda och administratörer.

  Sedan maj pågår förberedelser för att lägga in nya organisationsträd i Personec för de nya nämnderna i projektet Ny nämndorganisation 2021. Varje torsdag och fredag som Personec hittills varit stängt har över 1600 organisationsgrenar skapats för de nya och befintliga förvaltningarna av medarbetare från de överlämnande förvaltningarna.

Gå till sida: