Meddelandearkiv

Sök typ av meddelande
 • Öppettider i telefonsupporten för Personec under jul och nyår

  2021-12-06 |

  Begränsad support under perioden 23 december–7 januari.

  Den 3 januari är Personec stängt. Övriga dagar är telefonsupporten öppen klockan 8-12. 


 • Dags att anmäla sig till vårens utbildningstillfällen inom HR

  2021-12-01 |

  Verksamhetsområdet HR på Intraservice erbjuder kostnadsfritt ett antal utbildningar inom både HR-processer och IT-stöd.

  Sök på område HR i Utbildningsportalen.

  Till Utbildningsportalen via sidan Utveckling och utbildning


 • Din prenumeration i Personec tas bort 12 augusti (gäller ej bolag)

  2021-08-11 |

  I samband med att vi gör om stadens organisationsträd i Personec behöver alla göra om sina prenumerationen. Intraservice tar bort alla nuvarande prenumerationer på torsdag morgon, 12 augusti.

  Här hittar du information om hur du skapar en ny prenumeration. Instruktionen finns under rubriken Kom igång med Personec.

  En prenumeration innebär att du prenumererar på samtliga oattesterade poster som finns på din/dina grenar. Efter att du skapat en prenumeration når du sedan dem genom brickan på din startsida


 • Länk till Personec saknas för vissa användare

  2021-06-14 |

  Vissa användare kan just nu uppleva att länken till Personec saknas när man besöker personalingången på Intranätet. 

  Felsökning pågår och felet kan avhjälpas genom att rensa cookies i sin webbläsare.

  Du når Personec via följande direktlänk:  Självservice HR-system (goteborg.se)

  Läs mer på Serviceportalen.

 • Personec stängt halvtimme fredag 4 juni

  2021-06-03 |

  Det görs en rättning i Personec imorgon fredag 4 juni, vilket medför att du blir utloggad från systemet mellan klockan 12-12:30.


 • Driftstopp i Personec måndag 24 maj

  2021-05-11 |

  Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 11.

  Personec är stängt hela dagen och öppnar igen den 25 maj med en ny version.

  Stängningen berör alla roller inklusive förhandling. Även telefonsupporten för Personec är stängd.


 • Utbildningsportalen får ny logga

  2021-04-16 |

  I samband med att tekniken bakom Utbildningsportalen 21 april uppdateras får ingångarna till verktyget även en ny logga. Istället för det röda äpplet representeras Utbildningsportalen fortsättningsvis av ett lila diplom. • Information om löneöversyn 2021

  2021-03-17 |

  2020 års löneöversyn avslutas i och med löneutbetalningen i mars.

  Inför 2020 års löneöversyn var avtalsläget splittrat. Med vissa fackförbund fanns pågående kollektivavtal där löneöversynen kunde genomföras våren och sommaren 2020. Andra fackförbund skulle teckna nya avtal som skulle börja gälla under 2020.

  Då pandemin var ett faktum under våren 2020 pausades avtalsförhandlingarna både för den privata arbetsmarknaden och för den offentliga. Förhandlingar återupptogs efter sommaren och i månadsskiftet oktober – november hade avtal tecknats med alla återstående förbund.

  När nu 2020 års löneöversyn avslutas för Göteborgs stads förvaltningar, återstår bland annat arbete med avstämningar, att ta fram statistik, lönekartläggning och analys innan 2021 års löneöversyn kan påbörjas.

  Den utdragna löneöversynsprocessen 2020 får därför konsekvenser för tidplanen för 2021 års arbete. Arbetsgivaren har därför haft dialog med samtliga fackliga förbund med undantag från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Med de senare ska nya avtal tecknas från och med 2021 och vi avvaktar därför de centrala förhandlingarna.

  Dialogen med övriga förbund har resulterat i en tidplan där löneöversynsarbetet 2021 påbörjas innan sommaren och kommer att avslutas med utbetalning av nya löner i oktober 2021.


 • Personec – driftstopp lördag 19 december

  2020-12-07 |

  Intraservice utför underhållsarbete denna dag. Stängningen beror på uppgradering till ny version. Detta medför att all inloggning till de olika systemen som nås via Självservice HR-system är stängd mellan klockan 9 och 10.

  Personec är stängt hela dagen och öppnas igen den 20 december med en ny version. Stängningen berör alla roller inklusive förhandling.

 • Ladda ner datum i tidplan direkt i din kalender

  2020-12-03 |

  Nu kan du ladda ner 2021 års datum i tidplan ekonomi direkt i din kalender.

  Till sidan datum för förhandlingsfiler

Gå till sida: