Presentationsmaterial om Förmånsportalen för APT

2019-10-11 |

Nu finns en presentation om Förmånsportalen framtagen för att visa medarbetare på till exempel APT eller enhetsmöten. Presentationen finns i två varianter, som vanlig Powerpoint samt en som "film" det vill säga med inspelat tal och automatisk animering.

För medarbetare

Presentation för APT etc (ppt)

Presentation som film

 

 

Bakgrund till projektet

Synliggöra och administrera förmåner, mars 2019 (ppt)

Införande förmånsportal (ppt)